Insändare Här nedan följer redogörelser för tre rekommenderade brev, skickade från samma avsändare i Odessa-området.

RG611xxxx53UA

Skickades 28/2 och ankomstscannades i Sverige 6/3. Då jag en månad senare på PostNords hemsida fortfarande kunde läsa ”Försändelsen tullklareras av oss” använde jag formuläret på hemsidan för att fråga vad som hänt.

Den 3/4 (alltså efter 4 veckors ”hantering”) låg dock, helt plötsligt, försändelsen i min postlåda utan föregående avisering och utan att jag behövt kvittera den rekommenderade försändelsen. Inte heller behövde jag betala vare sig tull, moms eller speditionsavgift.

I skrivande stund (2018-05-14) kan jag på hemsidan fortfarande läsa ”Försändelsen tullklareras av oss” …

RG611xxxx87UA

Skickades 5/4 och ankomstscannades i Sverige 10/4. Den 25/4 fick jag ett brev där jag ombads att skicka in underlag som visade värdet på försändelsen, vilket gjordes via mejl samma dag. Fortfarande kan jag på hemsidan läsa ”Försändelsen tullklareras av oss”.

RA680xxxx11UA

Skickades 14/4 och ankomstscannades i Sverige 27/4. Den 4/5 levererade min lantbrevbärare bland annat följande två försändelser:

1) En liten brun wellpappkartong med kollinummer RA680xxxx11UA. Denna kvitterade jag på en avi som lantbrevbäraren hade med sig. (Behövde inte betala vare sig tull, moms eller speditionsavgift.)

2) Ett kuvert med en avi om en brevförsändelse från utlandet (står inte något om ”rek”) med kollinummer RA680xxxx11UA, som jag kan hämta på mitt ordinarie utlämningsställe. (Vilket detta är får jag – enligt brevet – själv ta reda på, men jag antar att det som vanligt är ICA Väst i Flogsta.)

Om jag söker på PostNords hemsida, får jag veta att det rekommenderade brevet med kollinummer RA680xxxx11UA finns att hämta på Stålgatan 14 i Uppsala.

Efter detta börjar man undra om man över huvud taget vågar beställa produkter från utlandet som ska hanteras av Postnord.

SVAR

Den nya hanteringen av tull- och hanteringsavgifter, som beslutades av Tullverket, fick den 1 mars sjösättas med mycket kort förberedelsetid. Följden blev att många försändelser fått betydligt längre hanteringstid än normalt. Olika typer har också olika typer av hantering. Utan att ha tillgång till fullständiga kollinummer går det inte att svara fullständigt på vad som hänt i de olika fall som nämns i insändaren. Att en försändelse levereras direkt till mottagaren utan att någon moms eller avgift tas ut kan bero på att avsändaren deklarerat innehållet som till exempel gåva eller dokument, som inte är avgiftsbelagda. Vissa typer av Rek levereras alltid direkt till mottagaren och går bara via ombud om försändelsen är för stor för att gå ner i mottagarens postlåda.

För att få fullständiga besked om de olika försändelserna uppmanar jag insändarskribenten, liksom alla andra som har frågor om sina försändelser, att kontakta vår kundservice.