Född i Bastuträsk och efter skolgång i Piteå slutförde han ingenjörsstudierna i Skellefteå. Jobb på Rönnskär passade kemisten perfekt. I Uppsala fullgjorde han sina licentiatstudier i kemi. Arbete inom Arbetsmedicinska institutet och Arbetarskyddsfonden blev intressant och utmanande under alla resterande år. Hans ärlighet, kunskap och nyfikenhet att lära nytt präglade hans yrkesaktiva liv.

Vi känner honom som granne och som en nära vän, oberoende av avstånd. Detta uttrycks bland annat genom vårt sista-aprilgäng (med Skellefte-anknytning) som firat både vår och nyår och allt annat som kan firas, i mer än 50 år. Nisse hade ett sunt omdöme, som var skönt att lita till när vardagens alternativ krävde beslut. Han var också en god make (Marito optimo som det står på Linnés gravvård) och förebild för sina yngre generationer. Modern teknologi gjorde att han var uppdaterad, informerad och i hög grad fysiskt närvarande vid alla kära besök.

Tro, hopp och kärlek. Han trodde gott om alla, han hoppades ständigt på att dagens bekymmer skulle lösa sej och han förlänade oss alla med en allomfattande kärlek. Därför ser vi bara ett ljust skimmer efter Nisse.