Marit utbildade sig till bibliotekarie och det var som kollega vi lärde känna henne. Efter utbildningen arbetade hon i Uppland i olika befattningar. Under en period var hon i Enköping, en annan var hon på F16. Hennes starka engagemang var dock för dem som, av skilda skäl, inte själva kunde komma till ett bibliotek. Under många år ledde och utvecklade Marit Bibliotek Uppsalas uppsökande verksamhet dvs biblioteksbussarna, Boken Kommer, sjukhusbibliotek, talboksverksamhet och bibliotek inom kriminalvården. Hon var engagerad i utveckling av biblioteksbussar på nationell nivå.

Marit föddes och växte upp i Älvdalen. Ett ursprung hon var stolt över. Kanske fanns det ett samband mellan hennes uppväxt i glesbygden och att hon i sitt yrkesliv brann för att nå ut med upplevelser och kunskap till dem som av olika skäl inte kunde eller hade svårt att komma till biblioteket; äldre, glesbygdsbor i alla åldrar, människor med funktionsvariationer.

Marit var framsynt och klok och alltid i framkant. ”Vi är redan där” – konstaterade hon, med glimten i ögat, när vi i bibliotekets dåvarande ledningsgrupp kom in på utveckling inom hennes område. Och så var det. Marit förstod tidigt hur digitala lösningar kunde stötta verksamheten och hur den mobila verksamheten kunde komplettera de fasta biblioteken. Mycket tack vare hennes kompetens och erfarenhet fick Bibliotek Uppsala flera priser och blev ett av de ledande i Sverige när det handlade om uppsökande bibliotek.

Som vän var Marit omtänksam och klok. Hon framstod för oss vänner som en stark person med stor integritet. Vi minns de senaste årens samtal kring böcker och livet i allmänhet med värme. Vi kommer att sakna henne och hennes torra, humoristiska kommentarer. Vi minns hur varmt och kärleksfullt hon talade om sina barn, Emil och Johanna och deras familjer och önskar att de fått fler år tillsammans.