Karl Johan Eklund var under närmare 20 år länsantikvarie i Uppsala län. Han förde då kulturminnesvårdens talan i samhällsutvecklingen. Han gjorde det framgångsrikt, mycket beroende på sitt djupa engagemang och närmast encyklopediska vetande om våra kulturhistoriska miljöer, om bruken och byggnaders historia och om dem som byggt och bott i länet genom århundradena. Han hade, genom sin vänlighet och sätt att vara, enastående goda kontakter med alla dem som äger och förvaltar våra kulturminnen. Genom Karl Johan Eklunds insatser har många miljöer och objekt från forna tider och generationer kunnat bevaras och överlämnas till kommande generationer.

Det var ett nöje och en glädje att samarbeta och samtala med Karl Johan, både när det gällde formella ärenden och i andra sammanhang. Han var en lättsam föreläsare som uppskattades mycket av alla som fick förmånen att höra honom berätta om historiska miljöer, kyrkor, slott, bruksägare och andra som genom tiderna verkat i länet. Han har dokumenterat sina kunskaper i olika skrifter; om Forsmark, Leufsta, Grönsöö, Sjöö, och många andra kulturhistoriska miljöer.

Efter sin tid som länsantikvarie engagerade Karl Johan sig bland annat i Uppsala Senioruniversitet där han blev en högt uppskattad föreläsare, reseguide, filmintroduktör med mera.

Våra kontakter med Karl Johan fortsatte även efter vår tid på länsstyrelsen. Vi mötte honom i flera sammanhang, alltid med glädje och ofta något kunnigare efteråt. Han blev en god vän som det känns svårt att mista. Vi saknar mötena och samtalen med Karl Johan och vi minns honom med varma känslor.

Våra tankar går till Karl Johans familj. Barnen som han var så stolt över. Barnbarnen som han älskade och som han med sådan förtjusning och glädje var barnvakt åt. Karl Johan lämnar ett stort tomrum efter sig.