Det var med stor bestörtning Riksförbundet för ME-patienter, RME, tog emot beskedet att professor emeritus Jonas Blomberg avlidit.

Jonas började intressera sig för ME/CFS i samband med studier om retrovirus och han såg tidigt det stora behovet av forskning kring denna komplicerade sjukdom, trots att stora delar av den övriga forskarvärlden var skeptisk. Med helt otillräckliga forskningsmedel försökte Jonas enträget klarlägga sjukdomsmekanismerna bakom ME/CFS.

Förutom att engagera sig i internationellt uppmärksammad ME-forskning var Jonas aktiv i olika sammanhang för att etablera samverkan inom forskningsfältet. Han anlitades som föreläsare och moderator vid såväl svenska som internationella konferenser och han arbetade aktivt för att sprida kunskap och bilda opinion omkring de ME-drabbades situation. Han var delaktig i ett flertal pågående och planerade forskningsprojekt och skulle ha medverkat vid ett antal konferenser under det kommande året. RME:s årliga konferenser för utvalda forskare och kliniker inom ME-fältet hade knappast varit möjliga utan Jonas medverkan – vi kommer att sakna honom i oktober.

Med sin varma, generösa och ödmjuka personlighet bidrog han till att skapa goda möten med såväl patientföreträdare som kollegor.

ME-världen har förlorat en framstående forskare och en god vän. Vi deltar med hans anhöriga i sorgen och saknaden.

RME vill hedra Jonas Blombergs minne på alla sätt vi kan och vi är mycket tacksamma för att familjen genom att förorda minnesgåvor till RME:s forskningskonto bidrar till att föra Jonas forskning vidare.