En av Danmark-Funbo församlings trotjänare har gått ur tiden. Dan-Erik Oldeberg har allt sedan familjen flyttade till Marielund 1971 spelat en tongivande roll i Funbo.

Dan-Erik sjöng i många år i kyrkokören, men han ledde också under en tid vår barnkör. Han bidrog genom sitt musikaliska och pedagogiska kunnande till att föra många barn och ungdomar in i kyrka och församling och väckte deras sinnen för den tro, skönhet och musik som lever där.

I många år har det varit en kär tradition för familjer i församlingen att fylla Funbo kyrka till brädden, då julkrubban ställts i ordning under Dan-Eriks trygga ledning.

Hans stora engagemang omfattade att ta ansvar i kyrkorådet, men även inom församlingen aktiva föreningar, såsom Sockenstugans vänner och Marielunds simsällskap. I en tid då vårt samhälle behöver sammanhållning för vårt gemensamma bästa, står Dan-Erik Oldeberg fram som en förebild. På ett varmt, ödmjukt och trofast sätt har han alltid ställt upp i olika sammanhang och tagit ansvar och initiativ i bygden. På flera sätt personifierade Dan-Erik vad det är att vara en församling i Svenska kyrkan. Han kommer att fattas oss.

Till Dan-Eriks minne har hans hustru och döttrar grundat en fond vars syfte är att stödja och uppmuntra barn-, ungdoms- och musikverksamheten i Funbo kyrka. För detta vill Danmark-Funbo församling uttrycka sin stora tacksamhet.