Barbro var mycket aktiv och samhällsengagerad in i det sista och lät vänner och bekanta ta del av hennes bedömning och åsikt i många aktuella samhällsfrågor. Hon engagerade sig också på så sätt att hon genom åren lät stödja olika initiativ och föreningar, til exempel Rojalistiska Föreningen. Den kristna tidningen "Världen av idag" låg henne varmt om hjärtat.

Vi vet att Barbro, som var starkt rörelsehindrad sen tidiga år, valde att låta telefonen vara ett verksamt verktyg när det gällde opinionsbildning. På så sätt var det en stor krets människor som kom i kontakt med henne och hon hade ett osvikligt minne när det gällde personer hon talat med de senaste åren. Som boende i en aktiv bostadsrättsförening hade hon också goda grannkontakter sen lång tid.

Hon var under alla år en aktiv medlem i moderaterna och bidrog därigenom som en viktig opinionsbildare, även i samtal med bland annat undertecknade vänner.