Sedan en tid tillbaka har det klassiska köpområdet i centrala Uppsala varit inne i en ombyggnadsperiod och en upprustning. Under det här arbetet har Forumgallerian bland annat fått ett tydligare gångstråk, nya kontorslokaler på det övre planet samt nya lägenheter i Spritpalatset. Utbudet har även stärkts med butiker, caféer och restauranger under resans gång.

I samband att det här arbetet är klart byter även gallerian namn till Forumkvarteret.

– Det hänger samman med den här omvandlingen som har skett under många år. Begreppet har funnits med under en lång tid, men det först nu som vi gör namnbytet. Tidigare var gallerian markant i kvarteret, men nu har vi tagit ett nytt grepp på hela området som vi äger. Själva namnet kan ses som en liten justering, men är i betydelsen ganska stor, säger Daniel Kvant Suber som är Atrium Ljungbergs affärsutvecklingschef i Uppsala.

Ambitionen är att Forumkvarteret ska vara ett urbant innerstadskvarter och en mötesplats.

– Det här ska vara ett kvarter där alla ingredienser får ta plats, inte bara gallerian som är kopplad till handel. Nu har vi stoppat in fler bostäder, vård, kontor, service, handel och mat, säger Daniel Kvant Suber.

25 maj invigs Forumkvarteret officiellt med dess nya namn under en kvartersfest. Då kommer bland annat en muralmålning att målas av konstnärerna Pärra Von Andreasson, Frederik Hesseldahl, Vincent Huibers och Anya Blom i en av ljusgårdarna.

Forumgallerian fick ursprungligen sitt namn 1953, och har hetat så fram tills nu med undantag för en period från 1970-talet fram till 1980-talet då gallerian hette Domus.