Det är Länsförsäkringar Fastighetsförmedling som kartlagt prisnivåerna för ettor i 14 svenska universitetsstäder. Genomsnittspriset för en etta var under 2018 oförändrat i Uppsala och kostade 1 730 000 kronor. Priset per kvadratmeter var 48 700 kronor.

Bara Göteborg och Stockholm hade högre prisnivåer. I Göteborg kostade en etta i genomsnitt 2 174 000 kronor, 59 000 per kvadratmeter. Motsvarande priser för Stockholm var 2 736 000 kronor och 84 700 kronor.

Linköping var den studentstad där priset på en etta sjönk mest under året. Genomsnittspriset rasade med 15 procent under 2018. De lägsta priserna hade Sundsvall där priset per kvadratmeter var 14 100 kronor, följt av Västerås med en kvadratmeterpris på 24 700 kronor.

– Som student letar man oftast efter en mindre lägenhet. Höga priser, skuldkvotstak och amorteringskrav har dock bidragit till att just dessa ökat i efterfrågan. Utvecklingen är allra tydligast i storstäderna där både bostadspriser och bostadsbrist är som störst, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i ett pressmeddelande.

Och fortsätter:

– Det är av yttersta vikt att få till bostadspolitiska överenskommelser som underlättar ungas entré på bostadsmarknaden. Här bör en översyn av det skärpta amorteringskravet och bättre sparformer för unga vara i fokus. På sikt riskerar stora delar av en generation att annars helt utestängas från möjligheten att äga en egen bostad, säger han.