Mellan 2017 och 2018 ökade antalet anmälningar mot fastighetsmäklare i Sverige från 529 till 566. Överlag är det en siffra som ökat för varje år sedan 2014, enligt färsk statistik från Fastighetsmäklarinspektion.

Trots den nationella ökningen och att Fastighetsmäklarinspektionen uppger att anmälningarna ökar just i storstadsregionen går Uppsala mot strömmen. Under en femårsperiod var det som allra värst under 2017 då Fastighetsmäklarinspektionen tog emot 22 anmälningar från länet. Motsvarande siffra 2018 är 16 anmälningar.

De vanligaste orsakerna bakom anmälningarna 2018 var att man bryter mot god fastighetsmäklarsed, vilket innebär mäklarens agerande och pris i marknadsföring.