Bostadsförmedlingen som nu startar är till för ensamkommande som anlände under den stora flyktingvågen för fyra år sedan. De flesta var pojkar och unga män från Afghanistan. Nu har de tillfälligt uppehållstillstånd och inriktningen är att hjälpa de som studerar på gymnasiet och komvux att hitta bostad.

- Bostadsbristen är stor i samhället, men många i den här gruppen behöver extra stöd för att hitta bostad. De har ekonomi för att klara eget boende men många i den här gruppen saknar kontaktnät och en del kunskap om hur samhället fungerar när man behöver bostad. Vi vill hjälpa till att förmedla bostäder åt dem och se till att de får riktiga hyresavtal med den de hyr av, säger Johanna Rudmark Hagström, socialchef på Uppsala Stadsmission.

Bostäderna som Uppsala Stadsmission söker i första hand är bland annat uthyrningsrum eller en del i en bostad. Via den annons- och informationskampanj som nu inleds hoppas man locka människor med ett rum över att hyra ut i andra hand, under minst sex månader. Målsättningen är att tillsammans med Stockholms Stadsmission hitta 300 bostäder i Stockholmsområdet och Uppsala län innan årsskiftet.

Räcker det?

- Behovet är mycket större än så, 300 bostäder är en målsättning vi satt upp i ett första skede, säger Johanna Rudmark Hagström.

Slår satsningen väl ut kan fler grupper som står utanför bostadsmarknaden komma att ingå i Stadsmissionens förmedling i framtiden, skriver Stadsmissionen i ett pressmeddelande.