De senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik visar en uppgång på 2,5 procent för Uppsala län mätt över de tre senaste månaderna. Huspriserna har i sin tur gått ned marginellt, minus 0,5 procent.

Nedbrutet på kommunnivå är det Tierp som står för den största prisförändringen sett över senaste kvartalet: plus 29,5 procent vad gäller bostadsrättsförsäljningar. På hussidan är det Håbo som utmärker sig negativt med ett tapp på 18,3 procent.

I Uppsala är förändringarna små, minus 0,5 för bostadsrätter och 2,7 procent back vad gäller huspriserna.

Noterbart är att försäljningsvolymen går nedåt. Antalet försäljningar av bostadsrätter i landet sjönk med 9 procent under april. Även husaffärerna är färre.

Om man ser till utvecklingen på årsbasis har priserna på bostadsrätter i Uppsala län gått ned, -6,9 procent, siffran för riket är -7,2. Det är Uppsala kommun (-8,8) som drar ned länssiffrorna, övriga kommuner har en relativt platt utveckling. För hus har prisnivån legat still i länet under de senaste 12 månaderna. Detsamma gäller landet i stort:

LÄS MER: Huspriserna fortsätter nedåt

– Tittar man på rikets prisutveckling den senaste tolvmånadersperioden så skedde den största prisnedgången under andra halvåret 2017 för både bostadsrätter och villor. Sedan dess har prisnedgångarna stannat av vid något som kan liknas vid en platå. Men platån ser olika ut för de olika bostadsslagen, villor uppvisar positiva tendenser medan trenden för bostadsrätter är fortsatt svagt negativ, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

LÄS MER:Fler tror på stigande bopriser