Totalt sett i landet svarar 44 procent av hushållen att de tror på stigande bostadspriser de kommande tolv månaderna, fyra procentenheter färre än förra månaden. 31 procent tror på fallande priser, fem procentenheter fler än i oktober.

"Nedgången sammanfaller med allt tydligare besked från Riksbanken att räntan snart ska höjas. Dessutom har vi sett ett ökat utbud av nyproducerade bostäder, varav några varit svåra att sälja. Sammantaget ser vi en ökad osäkerhet på bostadsmarknaden vilket återspeglas i sjunkande prisförväntningar", skriver SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Undersökningen bygger på 1 000 intervjuer som genomfördes första veckan i november.