När man 2016 frågade bostadsägare om de ser på sin bostad som en ekonomisk investering svarade 74 procent ja. Nu, två år senare, svarar mindre än hälften, 45 procent, ja på den frågan. Det är en minskning med 29 procentenheter.

– Det är en dramatisk förändring vi ser. Med avstannande prisutveckling tycks många börjat tänka annorlunda och sundare kring sitt boende, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef med särskilt ansvar för privatmarknaden på Landshypotek Bank i ett pressmeddelande från banken.

2 915 personer har svarat på den webbaserade enkäten.

lars.johansson@unt.se