Trots vad som måste anses som goda förutsättningar gjorde Moderaterna sitt sämsta val någonsin där endast 16,8 procent av valmanskåren gav partiet sitt stöd.

Sedan valet 2010, när partiet fick 30,5 procent, har man nu nästintill halverats.

Detta trots att man alltsedan kommunens bildande 2003 faktiskt innehaft ledningen av kommunen i olika styren och konstellationer.

Jämför man Knivsta med omkringliggande och snarlika kommuner i stor-Stockholm och Mälardalen är det normala kommunstyret oftast borgerligt och i de allra flesta fall moderatledda styren, där Moderaterna i senaste valet fick mellan 27 och 40 procent i kommunvalet. Förutsättningarna i dessa kommuner skiljer sig inte nämnvärt åt jämfört med Knivsta kommun.

I stället lyckas Knivstas moderater med konststycket att få ett valresultat som är så dåligt att endast Moderaterna i förorten Botkyrka lyckas sämre i stor-Stockholm och Mälardalen.

Detta borde leda till rannsakan och eftertanke. Men icke, i stället har man nu bestämt sig att försöka bilda ett styre tillsammans med Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Partier, som vid sidan av att de alla också backade i valet, faktiskt står oerhört långt ifrån Moderaterna ideologiskt.

Vilken slags politik skulle denna konstellation av ”valförlorare” bedriva som skulle uppskattas av kommunens invånare?

Omotiverade skattehöjningar, inskränkt valfrihet och extrem bostadsexploatering. Det låter knappast som politik som de borgerliga väljare som la sin röst på Moderaterna i kommunvalet skulle uppskatta.

Framförallt är ett samarbete med Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet knappast vägen till att återfå de väljare som flytt Moderaterna sedan 2010.

Ska Moderaterna återfå kommuninvånarnas och väljarnas förtroende och återigen bli ett +30-procentsparti behövs rannsakan och eftertanke. Inte ett illa genomtänkt styre tillsammans med Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet!

Elisabeth Olsson, Knivsta, besviken moderat väljare