Centerpartiet måste under kommande mandatperiod stärka sitt ledarskap ytterligare för att kunna nå upp till de höga nivåer som enligt partisympatimätningarna våren 2017, och inte minst historiskt sett, är fullt möjliga.

Om Centerpartiet i Uppsala ska säkra en starkare kommunal politisk röst om fyra år krävs att partiet toppar kommunlaget och inför ett delat ledarskap med två kommunalråd, där en gärna är kvinna.

Ett delat ledarskap skulle öka möjligheterna att attrahera fler männi­skor och kanske även underlätta förhandlingarna med andra partier för att bilda ett starkt och tydligt alternativ till både det socialistiska blocket och ytterlighetspartier.

Det som nu behövs i svensk politik både på riksplanet, och inte minst i Uppsala kommun, är en förnyad, kraftfullare växel. Denna kraft kan och bör absolut utgöras av ett förstärkt C i Sveriges fjärde största kommun, Uppsala. Denna kraftväxling är möjlig via ett delat kommunalrådsansvar. Ett kraftfullare C går att uppnå via bättre förankring av politiken hos partimedlemmarna och där personliga maktambitioner och gamla surdegar läggs åt sidan.

Personliga låsningar och friktioner får inte hindra sans och balans i politiken.

När dessa hinder ändå i praktiken finns, vilket vi sett i Uppsala kommun mellan allianspartierna, är lösningen att bredda laget med nya spelare. Företrädare är viktigt, men laget måste gå före jaget. Det finns viktiga problem som måste lösas genom politisk stadga.

Uppsala har inte råd med personligt tjafs mellan kommunalråd när det finns stora politiska utmaningar.

Många unga och gamla far illa och det finns stora problem med organiserad brottslighet och unga i gängkriminalitet. En magnitud på kriminaliteten som inte riktigt nått medvetandet hos allmänhet och politiker. Lösningarna är inte enkla utan kräver fungerande, långsiktigt och ansvarsfullt politiskt styre, där gott samarbete mellan myndigheter och kommunala funktioner råder. Politik är inget spel utan handlar om människors vardag och trygghet.

Centerpartiets förnuftiga, pragmatiska, gröna, företagsamma, decentralistiska och socialliberala bas samt våra politiska förslag kan absolut attrahera över 20 procent av Uppsala kommuns invånare vid nästa val.

Det är Centerpartiets lokala politiker och medlemmar som bär ansvaret för att lyckas övertyga Uppsalaborna om nyttan av vår politik.

För att nå så många väljare som möjligt krävs att man vågar sticka ut kring hjärtefrågor, enkelt kan beskriva en framtida önskad samhällsbild och, icke att förglömma, att man företräds av trovärdiga och bra ledare som väl förankrar sina förslag hos medlemmarna.

Det är vår förhoppning att Centerpartiet på nästa stämma väljer att dela på kommunalrådsposten och ännu tydligare formar en politik för hur stad och land, hand i hand, ska göra Uppsala grönare, företagsammare och bättre.

Ett delat ledarskap kan tydligt och trovärdigt kommunicera Centerpartiets politik.

För att stärka den kommunala ledningen i partiet behöver vi komplettera med ett lyhört och inkluderande ledarskap med äkta intresse för utmaningar i människors vardag, såväl i staden som på landsbygden. Med två kommunalråd kan Centerpartiet nå ut bättre och bredare med sin politik.

Ett sådant ledarskap har många fördelar. Om ett av kommunalråden till exempel fokuserar på en detaljfråga, kan det andra stärka partiets alla övriga frågor, medlemsvård och partiets organisationsutveckling.

Uppsala Norra Centerpartiavdelning anser att det är viktigt att den nya lokala Centerledningen utvecklar sin politiska kommunikation, ökar delaktigheten, intresset och lusten för och det politiska arbetet och med ett bredare anslag fortsätter att leverera bra politik till Uppsalaborna.

Därför är denna ledarförstärkning nödvändig.