Jytte Guteland skriver i en replik på min artikel om framtidens EU att Centerpartiet struntar i miljön. Hennes artikel känns lagom seriös, både för att det givetvis är en helt felaktig bild som hon målar upp och för att Gutelands egen politik på miljöområdet kännetecknas av hög retorisk svansföring, men påfallande svagt agerande.

För mig är politik inte bara att tycka, det är också att göra. Därför har jag prioriterat, och kommer fortsätta att prioritera, lagstiftning i mitt arbete i Europaparlamentet framför tyckande. Således har jag också engagerat mig där min röst spelar roll.

Jytte Guteland (S) sitter i miljöutskottet i Europaparlamentet, som tillsammans med industri- och energiutskottet ansvarar för EU:s miljö- och klimatpolitik. En av frågorna som båda utskotten arbetar med är hur EU ska lyckas ställa om till mer förnybart. Påhejade av oljelobbyn tog miljöutskottet för två veckor sedan ett beslut som i realiteten är en krigsförklaring mot svensk miljöpolitik. I Sverige har vi baserat vår strategi för att bli fossiloberoende på stora mängder förnyelsebar energi, inte minst från vårt hållbara skogsbruk. Beslutet som miljöutskottet fattade leder till stora försämringar när det gäller möjligheten att använda avancerade biodrivmedel, såsom tallolja och gör det krångligare och svårare för hållbara grödebaserade biodrivmedel, såsom etanol, i transporterna. Dessa drivmedel kommer inte längre att räknas som förnybara och den enda vinnaren på detta är fossila bränslen.

Eftersom jag inte är ordinarie ledamot i miljöutskottet hade jag ingen rösträtt, men försökte i mina kontakter med andra parlamentariker få de att förstå konsekvenserna och rösta ner förslaget. Därför blev jag i det närmaste chockad över att Guteland inte vågade rösta emot. Hade hon och en ledamot till röstat emot förslaget hade det nämligen fallit.

Med anledning av det så är det konstigt att läsa hur gärna Jytte poängterar att hon prioriterar miljöfrågorna i sitt politiska arbete, när hon röstar på ett sätt som försummar miljöeffektiva lösningar.

Nu blir det upp till mig som en av huvudförhandlarna att städa upp där Jytte Guteland fegade ur, när frågan kommer upp först i Europaparlamentets industriutskott i november och sedan plenum i januari.

Miljö- och klimatpolitiken är en oerhört viktig del av EU och därför kommer jag fortsätta att engagera mig i just de frågorna. Men till skillnad från Jytte Guteland så kommer jag även i fortsättningen rösta på förslag som lutar sig mot forskning, är miljö- och klimateffektiva och tar hänsyn till svenska intressen. Ett förhållningssätt som inte minst behövs i framtidens EU.

Fredrick Federley
Europaparlamentariker (C)