I morgon är det världsdagen för Downs syndrom – dagen då vi är många som väljer att rocka sockorna och ta på oss olikfärgade strumpor. Det gör vi för att hylla olikheter och ställa oss bakom alla människors lika värde och rättigheter.

Att rocka sockorna öppnar för samtal kring olika personers olika förutsättningar, och om hur olikheter berikar samhället.

Vi inom Centerpartiet tycker att det är självklart att värna alla människors lika värde och arbetar för att skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla och vill därför gärna delta i det samtalet. För oss är det inget tvivel om att det är en grundläggande demokratifråga att kunna delta i samhället och ha friheten att leva sitt liv fullt ut – även med funktionshinder.

Att få personlig assistans är en viktig förutsättning för många att kunna göra just detta.

I februari presenterade regeringens utredare ett förslag om inskränkningar i assistansrätten, och tidigare har bedömningarna kring vad som ska räknas som grundläggande behov skärpts vilket ledde till att många fick sin hjälp indragen. De här exemplen tydliggör att det inte är helt självklart att samhället fortsätter utvecklas mot att alla ska få ta del av livet på lika villkor. Centerpartiet ser det som en självklarhet att alla människor ska ha rätt till en fungerande vardag och vi vill därför skydda rätten till personlig assistans. Sverige är ett fantastiskt land - vi måste helt enkelt ha råd att hjälpa de som är i behov av hjälp. När vi stärker möjligheterna för de som har det sämst lyfter vi hela samhället.

Att olikheter berikar vårt samhälle är också en självklarhet för oss inom Centerpartiet.

Det är en grundläggande princip för oss att alla människor ska ha möjligheter att förverkliga sina drömmar och leva sina liv fullt ut – och att en person ska kunna utjämna orättvisor som arv eller uppväxt skapat. Vi försvarar stolt alla människors frihet från påtvingad kollektivism och arbetar för att skapa ett samhälle med plats för alla, ett samhälle där det finns acceptans och uppskattning för olikheter. Rättvisa handlar om jämlikhet – inte om likformighet. Alla människor ska ha möjlighet att påverka sitt eget liv och sin vardag. Det är viktigt att en person med en funktionsnedsättning får stöd och hjälp som är anpassat efter ens egna individuella behov och livsval.

Vi vill därför inte bara värna rätten till assistans utan också ge människor med funktionsnedsättning ökade möjligheter att själva bestämma över innehållet i stöd, hjälp och service.

En politik som bejakar entreprenörskap gör det möjligt för människor att förverkliga sina drömmar. Ett ökat entreprenörskap möjliggör att samhället berikas av olikheter i högre utsträckning, och möjliggör också valfrihet i människors dagliga liv. Företagande är också ett bra sätt för människor att bryta sitt utanförskap. Här ser vi att möjligheterna för en person med en funktionsnedsättning att starta och driva ett eget företag nästan är obefintliga i dag. Även om en person har viljan, kunskaperna och idéerna, är risken stor att bli av med det stöd man har behov av om en skulle välja att blir företagare, eller att stödet inte alls är anpassat för eget företagande.

Möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att driva företag måste därför förbättras.

Centerpartiet tycker att de i vårt samhälle som har mest behov av hjälp ska få den hjälp de behöver. Vi tycker också att samhället bör förändras i en riktning som i större utsträckning uppmuntrar människor att sträva efter att skapa det liv de vill leva. Alla människor, oavsett bakgrund, ålder, kön, funktionsvariation eller härkomst, ska ges möjlighet att öka sina livschanser och känna frihet.

I morgon har vi alla chansen att visa att vi står bakom alla människors lika värde och rättigheter, och att vi instämmer i att olikheter berikar samhället. Vi kommer i alla fall att rocka sockorna.

Johanna Engström (C), Örjan Berglund (C)