Chefredaktör/VD och ansv utgivare: Hanna Stjärne
Redaktionschef och tf ansv utgivare: Carl-Åke Eriksson
Nyhetschefer: Roger Berglund och Johanna Odlander
Tjänstgörande mobilredaktör: 018-478 14 35