Chefredaktör/VD och ansv utgivare: Charlotta Friborg
Redaktionschef, stf ansv utgivare: Carl-Åke Eriksson
Nyhetschefer: Roger Berglund, Lotta Frithiof, Niklas Skeri
Tjänstgörande mobilredaktör: 018-478 14 35