Det var Valsta förskola och Steninge förskola som tillsammans med Konsthall Märsta och projektet SigVända bjöd in till arrangemanget. Under dagen kunde alla följa barnens skapade spår mellan förskolorna och Valsta centrum. Syftet med dagen var att förskolorna vill synliggöra hur de arbetar och hur man tillsammans kan få och skapa en hållbar framtid.