I Sigtuna arvoderas endast två politiker med en fast förutbestämd lön som är satt efter statsrådslönen på 130 000 kronor. Kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa (S) har 60 procent av statsrådslönen, det vill säga 78 000 kronor i månaden. Oppositionsrådet Olov Holst (M) har 50 procent av statsrådslönen, det vill säga 65 000 kronor i månaden.

– De höga summorna är reserverade för oppositionsråd och kommunstyrelsens ordförande. Det har sin grund i en tidigare överenskommelser mellan socialdemokraterna och moderaterna i början av 2000-talet, säger Dan Rosenholm, gruppledare för Liberalerna.

Han anser inte att kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådets löner är för höga och pekar på att de har tuffa och krävande arbetsuppgifter. Det Dan Rosenholm ställer sig kritisk till är att det enligt honom inte finns någon annan kommun som har den här typen av ersättningsmodell där det inte finns någon fastslagen summa för politiker som är ordförande i de olika nämnderna.

LÄS MER: Full lön trots sjukskrivning

I Sigtuna kommun är det de enskilda partierna som sätter arvodet på sina förtroendevalda. Eftersom det inte finns ett fastslaget belopp för exempelvis ordförandeposten i en viss politisk nämnd slår lönerna olika.

Ett exempel som Sigtunabygden har hittat är att Pernilla Bergkvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, hade en lägre ersättning än Ali Wandi (S), som fram tills nyligen var vice ordförande i samma nämnd.

I grannkommunen Knivsta har man i förväg bestämt vad ordförande och vice ordförande ska ha för arvoden i alla nämnder och ersättningen räknas ut efter en procentsats som bygger på riksdagsmännens löner. I Knivsta är arvodet likadant, oavsett vilken person som får posten.

– Det finns ingen rättvisa i Sigtuna kommun. I andra kommuner är det helt fastlagt vilken summa man har om man är ordförande i en viss nämnd, säger Dan Rosenholm.

Nu vill han att systemet ses över.

– Vi kommer att se över det. Systemet ska vara transparent och förståeligt. Ett parti ska inte kunna utnyttja det till att självsvåldigt avlöna sina politiker, det är arbetsuppgifterna som ska styra ersättningen.