Sigtuna kommun har bett Lantmäteriet yttra sig över de nya kvarterens namn. I huvudsak tycker Lantmäteriet att namnen är passande. De knyter an till naturföreteelser, tidigare bebyggelse, men även till personer som haft anknytning till platsen och som inte längre lever. Några namn knyter an till yrkesgrupper, redskap och byggnader inom jordbruket. Namn som Lidret, Löparen, Harven, Konduktören, Borgmästarinnan, Handlaren och Arrendatorn är därför lämpliga ur namnortssynpunkt.

Däremot är namn som Winter, Sorgen, Sigtuna Sur, Munter, Lotta och Greta olämpliga. "Eftersom memorialnamnet Winters gata redan finns som namn på en gata inom detaljplanen bör kvarteret få ett annat namn", skriver Lantmäteriet. Detta eftersom memorialnamn eller personnamn främst bör användas vid namngivning av gator eller platser. Winter skulle dessutom kunna kopplas ihop med årstiden, anser Lantmäteriet. Istället föreslår man Sigtuna kommun att kvarteret ska heta Kompositören eller Kapellmästaren.

När det gäller kvartersnamnen Munter, Lotta och Greta bör dessa alltså bytas mot andra namn. De kan med fördel bytas ut till Arbetshästen och Seldonet för att knyta till kategorin yrken och arbetsredskap inom jordbruket, enligt Lantmäteriet.

Greta förekommer redan som namn på en gata och ett torg. Eftersom kvarteret ligger vid Silvertorget föreslår Lantmäteriet att kvarteret ska heta Silversmeden. Slutligen anser man på Lantmäteriet att Sorgen och Sigtuna sur bör väljas bort med hänsyn till de blivande ortsborna. Eftersom Sigtuna sur är en äppelsort kan kvarteren istället heta Äppelparken och Vildapeln, enligt Lantmäteriets skrivelse till kommunen.