Den nya koalition som väntas ta över styret av Sigtuna kommun 24 augusti, har redan namn på ny kommunstyrelseordförande och har bestämt hur de ska tillsätta posterna i de politiska nämnderna i Sigtuna kommun. Men de vill inte gå ut offentligt med namnen innan de har presenterats för valberedningen.

– Det är inte hemligt. Namnen är klara, men de ska först presenteras för valberedningen. Vi vill göra det här enligt regelboken, säger oppositionsrådet Olov Holst (M).

Valberedningens möte beräknas äga rum före ett extrainsatt kommunfullmäktigemöte den 24 augusti. Under mötet ska valberedningen sätta samman ett färdigt förslag som ska upp till omröstning i kommunfullmäktige.

Men Olov Holst kan i varje fall avslöja så mycket som att han kandiderar för posten som kommunstyrelseordförande och kommunalråd.

– Det är min roll som oppositionsråd och partiledare för det största oppositionspartiet att göra det. Det vore dumt att förneka det.

Han berättar att regnbågskoalitionen har sina mål för arbetet klara.

– Vi vill försöka skaffa stabilitet i förvaltningen, genom att återupprätta demokratiska och stabila processer inom förvaltningen där det är rörigt i dag på grund av bristfälligt politisk ledarskap.

Enligt honom kommer regnbågskoalitionen som består av M, C, KD, Sfs, L och MP, inte att ha tid att genomföra några jättelika politiska reformer fram till valet, utan det får komma efter valet.

– Vi fokuserar på att stabilisera den dagliga verksamheten för att börja leverera högkvalitativa tjänster ut till invånarna i Sigtuna kommun.

Men den nya koalitionen vill också gå till botten med alla de turer som har varit, enligt honom.

– Vi vill lyfta upp till ytan vad det är som har hänt i den här kommunen de senaste åren. Konstiga beslut, icke-tagna beslut – sådant kommer vi att åtgärda.