Allt lutar åt att det nu verkligen blir en ny koalition av politiker som kommer leda kommunen efter det extrainsatta kommunfullmäktigemöte som hålls nästa torsdag, 21 september. Förslaget som lokalpolitikerna ska rösta om då handlar om att entlediga kommunstyrelsens presidium, det vill säga byta ut Sigtuna kommuns ledning.

Läs mer: "Snudd på statskupp"

Vid det förra extrainsatta mötet i augusti yrkade kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa (S) på återremiss av de ärenden som skulle innebära att den nya regnbågskoalitionen tog över styret redan då, med motiveringen att underlaget för den nya politiska inriktningen behövde preciseras ytterligare.

Regnbågskoalitionen som består av M, C, KD, L, MP och Sfs har nu kompletterat ärendet med en skrivelse som handlar om på vilket sätt de vill styra kommunen. Bland annat står i deras samverkansavtal att de vill arbeta med "en hållbar ekonomi, ekologisk hållbarhet, trygghetsfrågor samt en inkluderande och fungerande integrationsprocess".

På torsdagens möte avgörs frågan om vilka som ska styra kommunen genom omröstning. Sannolikt tar regnbågskoalitionen över ordförande- och vice ordförandeposter i kommunens nämnder och i kommunstyrelsen.

– Nu har de kommit in med ett bättre underlag, det hade varit bra om det hade funnits redan till förra mötet. De säger att de ska styra på den budget vi lade och det ser jag ändå som ett gott betyg åt den politik som Socialdemokraterna drivit, säger Ibrahim Khalifa (S).

Avgår du som ks-ordförande efter mötet?

– Den frågan kommer att avgöras där och då, säger Ibrahim Khalifa.

Regnbågskoalitionen hoppas på att ta över styret under torsdagens möte. Oppositionsrådet Olov Holst (M) tror på ett maktskifte.

– Allting tyder på det. Enda sättet är om Socialdemokraterna på något sätt obstruerar och stoppar ärendena. Men det finns inget som tyder på det och det går inte att minoritetsremittera en gång till, säger Olov Holst.