Torsdagens kommunfullmäktige inleddes med en diskussion om villan på Barrvägen 1 som Sigtunahem köpte i december. Villan köptes med syfte att sex-sju flyktingar skulle bo där i väntan på en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Någon inflytt har inte skett då huset är i behov av renovering. Johnny Johansson (SD) ställde en direkt fråga till Dan Rosenholm (L) om villan är på gång att säljas, någonting som Dan Rosenholm ska ha antytt på en frågestund på det senaste kommunstyrelsesammanträdet.

LÄS MER: Köpt villa blir flyktingboende

- Vi ska skilja på oegentligheter inom kommunen och flyktingars rättigheter. Villan köptes av Märsta fastigheter AB, som är kopplade till ja, ni kan gissa. Den såldes sedan till Sigtuna hem för exakt samma belopp som den köptes in för. Sigtunahem höjde med 200 000 kronor (jämfört med vad Märsta fastigheter AB fick för bud på den öppna marknaden. Reds anmärkning). Det här är ytterligare en del av de oegentligheter som hänt i kommunen. Svaret är att det som är orätt ska göras rätt, svarade Dan Rosenholm.

Johnny Johansson upplevde att han inte fick svar på sin fråga.

– Svaret? Jag vet inte riktight om det där var ett svar. Jag hoppas att alla skattebetalare får information om det här fallet och att vi får veta om villan kommer att vara ute till försäljning, sa Johnny Johansson.

Dan Rosenholm sa att han inte ensam bestämmer över frågan och pekade än en gång på att om någonting har köpts in felaktigt så ska det återställas. Rosenholm pekade på att en försäljning skulle återskapa förtroendet för kommunen.

Under fullmäktige diskuterade man också vad som är på gång med bostäderna vid Märsta port. Christer Larsson (MP),kommunstyrelsens vice ordförande som träder in då Ibrahim Khalifa är sjukskriven, meddelade att kommunen för diskussioner kring en lösning.

LÄS MER: Märsta port utreds

magdalena.preveus@unt.se