"Leva livet fullt ut" var temat och det blev en eftermiddag om livskvalitet på äldre dar. Deltagarna fick lyssna på föredrag och träffa representanter för kommun och företag.

Elisabeth Einarsson besökte Äldreriksdagen främst för sin pappas skull.

Hon ville veta varför det inte finns fler äldreboenden i kommunen.

Artikelbild

Huvudtalaren professor emerita Bodil Jönsson

"Min pappa är 85 år och bor ensam, och han behöver en plats. Det finns många äldre som är ensamma. Jag tycker att kommunen borde ha bussar som plockar upp äldre och kör dem till olika dagliga aktiviteter. Det vet jag finns i andra kommuner" säger Elisabeth Einarsson i ett pressmeddelande från Sigtuna kommun.

En annan besökare var Barbro Friberg.

"Jag är spänd på att höra Bodil Jönsson, och så vill jag veta vad kommunen har tänkt göra för oss äldre" sa Barbro Friberg.

Dagen huvudtalare var professor emerita Bodil Jönsson, 75 år. Hon talade bland annat om att det är en fantastisk gåva att hon och andra i hennes generation lever allt längre. "En gåva vi ska ta till vara på och leva livet fullt ut..Det är också viktigt att fortsätta vara nyfiken. Planera livet mera, ta kontrollen helt enkelt!" sa hon bland annat och betonade, enligt pressmeddelandet, vikten av att våga känna efter och framförallt inte vara rädd att ändra sin självbild när man blir äldre.

Artikelbild

Elisabeth Einarsson föreslog bussar som skjutsar äldre till aktiviteter.

Äldre- och omsorgsnämndens ordförande Gunilla Johansson (S) inledde årets Äldreriksdag. Hon sa i sitt tal att äldre människor är en resurs i dagens samhälle eftersom många äldre fortsätter att arbeta efter pensionsstrecket, många startar egna företag efter 60, många deltar i samhällsdebatten och många jobbar ideellt i olika föreningar.