Uppgrävda gator hör till det snabbt växande Uppsalas stadsbild. Det byggs gott om nya flerfamiljshus på många håll vilket medför att gator behöver grävas upp för att dra ledningar av olika slag. Dessutom grävs gator upp för att exempelvis fjärrvärmenätet behöver repareras och underhållas. Många retar sig på groparna eftersom de skapar trafikstörningar.

– Vi är medvetna om att folk tröttnar på vägarbeten som drar ut på tiden. Därför försöker vi nu vara lite hårdare för att få ledningsägare och entreprenörer att hålla sig till reglerna, säger Per-Erik Johansson, enhetschef på stadsbyggnadsförvaltningen vid Uppsala kommun.

Ett led i det arbetet är kommunens hot om vite som kan dömas ut om det visar sig att besiktningen av ett arbetsområde har brister eller om giltiga tillstånd saknas.

Artikelbild

Att ett grävarbete drar ut på tiden händer då och då, och det är ganska vanligt att företag begär förlängning av tillstånd.

Så var fallet med det arbete i korsningen Sturegatan–Geijersgatan i Luthagen som UNT rapporterat om. Vattenfall hade tillstånd att gräva upp gatan för att renovera en fjärrvärmekammare. Det första tillståndet gällde från 23 januari till 10 mars. Tillståndet förlängdes sedan till 14 april, samma dag som gropen lades igen.

Hade kommunen meddelat Vattenfall och deras utförare Sh bygg, sten och anläggning AB att tillståndet höll på att gå ut?

– Ja, det stämmer. Vi försöker att hålla koll på tillståndstiderna och ge företagen påstötningar för att undvika viten, säger Per-Erik Johansson.

Lars Svensson, vd för Sh Bygg, skriver i ett mejl till UNT att företaget hade fått förlängt tillstånd till 25 april. Detta visar sig också stämma när UNT på fredagen, dagen efter samtalet med Per-Erik Johansson, kontaktar stadsbyggnadsförvaltningen. Det förlängda tillståndet har dock inte hunnit diarieföras ännu.

Viten är därför ovanliga men utfärdas då och då. 20 000 kronor kostar det att utföra arbetet utan grävtillstånd, samma belopp gäller om godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) saknas. Ett annat exempel: Om inte tidsförlängning begärts minst fem arbetsdagar före sluttid tas 1 500 kronor per arbetsdag ut. Summorna gäller exklusive moms. Vitessystemet infördes i augusti i fjol.

För att förenkla för företagen håller Uppsala kommun just nu på att bygga upp en digital tjänst som ska underlätta arbetet med ansökningar om tillstånd för grävning och schaktning.

LÄS MER: Gropen som Vattenfall glömde

LÄS MER: Vi har inte glömt gropen

LÄS MER: Skylten: "Här vilar Vattenfall"