Sedan förra sommaren har många bilister knorrat över köerna vid Norbyvägen i höjd med Tryffelvägen. Där har gatuarbetena pågått månad efter månad, först på ena sidan gatan och sedan på den andra sidan.

Under tiden har endast ett körfält varit öppet och motortrafikanterna har snällt fått vänta vid trafiksignalerna, ett stressmoment som fått flera irriterade personer att höra av sig till kommunen.

Orsaken till gatuhålen har varit rördragningar för avlopp och fjärrvärme. På grund av felbedömningar av hur djupa schaktningar som behövts har arbetena dragit ut på tiden.

Redan för två månader sedan meddelade Vattenfall att trafiken skulle släppas på vilken dag som helst men så blev det alltså inte. Men nu ska det slutligen vara fritt fram – utan hinder av trafikljus och enfiligt körfält.

– Det är skönt att gatuarbetena är klara, säger närboende Lina Eriksson.

– Själv har jag undvikit att köra här på grund av avstängningarna. Jag har inte varit en av de mest drabbade, men jag har hört att många varit upprörda.