– I nästa vecka ska allt vara igång igen, säger Sampo Hinnemo, trafikplanerare vid Uppsala kommun.

Det var i månadsskiftet augusti/september som trafikljusen slutade att fungera i korsningarna Tycho Hedéns väg/Vaksalagatan samt Årstagatan/Vaksalagatan. Efter två veckor av felsökning och reparationsarbeten fungerade trafikljusen igen vid Tycho Hedéns väg. Bland annat byttes elkablar ut, kablar som går mellan trafikljusstolparna och en styrdator som styr hur signalerna växlar.

Men i korsningen Årstagatan/Vaksalagatan blinkade det fortfarande gult. Efter fortsatt felsökning började man misstänka att det var ett fel i själva styrdatorn som reglerar signalerna i båda korsningarna.

– Av trafiksäkerhetsskäl prioriterade vi att hålla igång trafikljusen vid Tycho Hedéns väg, där hastighetsbegränsningen är ovanligt hög, 70 kilometer i timmen, för att vara mitt inne i en stad, säger Sampo Hinnemo.

Nu ska en helt ny styrdator installeras för Årstagatan/Vaksalagatan. I fortsättningen kommer alltså de bägge korsningarna ha varsin för att undvika framtida problem. På grund av leveransproblem från Danmark har arbetet fördröjts. Men i nästa vecka ska allt fungera igen och risken för köbildning och olyckor minskar.

Förhoppningen är att korsningen vid Årstagatan kan tas i normal drift senare delen av vecka 50, men arbetet kan även pågå under vecka 51, säger Sampo Hinnemo.

– Det har varit mycket frågor från allmänheten. Många undrar varför det dragit ut på tiden. Med två separata styrdatorer kommer vi att ha en säkrare signalsystem, säger han.