Det var i september som en ögonoperation på Akademiska sjukhuset slutade på ett oväntat och abrupt sätt. I en anmälan om "negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter" som Akademiska sjukhuset skickat in till Inspektionen för vård och omsorg framkommer att den apparat som skulle användas under en ögonoperation inte fungerade som den skulle. Enligt anmälan ska apparaten, mitt under operationen, plötsligt ha börjat spraka. Sedan ska det ha blixtrat till och en bränd lukt spred sig i operationssalen. Någon minut senare ska ett mikroskop och en dator som hörde till apparaten ha slocknat. Dessutom orsakade felet strömavbrott i hela operationssalen. Enligt anmälan ska läkaren inte ha hunnit föra in operationsutrustningen i ögat på patienten när händelsen inträffade.

I en kommentar i anmälan skriver den medicintekniska chefen på Akademiska sjukhuset att kortslutningen i apparaten uppkommit på grund av att koksalt från en påse som hängde ovanför maskinen börjat läcka och runnit in i apparatens kontaktuttag som var oskyddat.

Akademiska sjukhuset ifrågasätter nu tillverkarens riskanalys av apparaten och anser dessutom att kontaktuttaget borde skyddas på ett bättre sätt.