– Om en okänd person säger "Vill du knulla", då skulle jag nog inte väcka åtal om det bara gäller ett enda tillfälle. Men om personen frågat flera gånger och varit påstridig, då kan det röra sig om sexuellt ofredande och resultera i åtal.

Det säger Liselott Herschend, åklagare i Uppsala.

Hon refererar ett rättsfall där en medelålders man på ett påstridigt sätt frågade en tonårsflicka om hon ställde upp på sex mot betalning. Mannen fälldes av domstolen.

Artikelbild

| Jurist. Att börja smeka sin partner på dansgolvet kan vara lagligt om ett oönskat initiativ avbryts i tid, bedömer Liselott Herschend, kammaråklagare i Uppsala.

Att det blivit fler som anmäler sexuellt ofredande tror hon hänger samman med att kränkningarna på nätet har ökat. Det har dock inte gått att få fram hur stor del av anmälningarna som är nätrelaterade.

Enligt Liselott Herschend ser åklagarna sedan några år strängare på vilka sexmeddelande eller sexbilder till okända som tolereras.

– Vi har fått stöd i domstolarna för att en hel del av de här meddelandena eller bilderna som skickas utgör brott. Det leder i sin tur till att vi väljer att väcka åtal i fler fall.

Som lagen är skriven går en avgörande gräns om den drabbade är under 15 år. Den som är så ung ska i princip vara skyddad från alla typer av oönskade sexuella påstötningar, i synnerhet från okända personer, inte minst sådana som inte är i den drabbades egen ålder.

Artikelbild

| Sexbrott. - Lagen ser strängare på ett sexuellt ofredande om den drabbade personen är under 15 år, berättar Liselott Herschend, kammaråklagare i Uppsala.

Det innebär att den som skickar en snoppbild till någon under 15 år sannolikt löper risk att straffas. Men samma bild till någon över 15 år kan också utgöra brott, tror Liselott Herschend. Att be en vuxen kvinna skicka bilder på sina bröst tror hon dock kan bedömas som tillåtet.

En knepigt läge kan uppstå om en ung person får ett oönskat sexmeddelande och avsändaren påstår sig tro att mottagaren är en vuxen individ. Ibland går det att motbevisa om personerna chattat ett tag och den unge berättat att hen till exempel går i skolan.

Det beteende som i lagens mening räknas som otillåtet är att kränka någon annans sexuella integritet. Samtidigt kan naturligtvis inte alla försök till sexuella kontakter vara olagliga, i så fall skulle alla krograggare ligga illa till. Men inte heller på krogen är det fritt fram.

Att kliva fram till en obekant och ta denne på underlivet eller brösten kan leda till straff. Att göra närmanden när man dansat tillsammans kan vara okej om man slutar då den andra personen tydligt säger ifrån.

En stor del av sexualbrotten anmäls inte, kanske för att den drabbade inte känner till huruvida gärningen är straffbar eller inte.

– Om någon utsätts för en handling som inte känns okej tycker jag att personen kan göra en anmälan så prövar vi om det rör sig om ett brott, säger Liselott Herschend.