På kvällen 25 augusti 2016 körde en bil av okänd anledning in i samma kur. Den gången blev olycksbilen stående på platsen ett antal dagar innan den fraktades bort. Inte heller den gången kom några personer till skada så vitt känt.