UKÄ har analyserat i vilken utsträckning som unga väljer att påbörja en högskoleutbildning. Man har analyserat skillnader mellan län och kommuner i landet. Åldrarna som undersöktes under 2016 var 19, 21 och 24 år. I Uppsala kommun hade 57,7 procent av alla 24-åringar valt att påbörja en högskoleutbildning under 2016. Sett över hela länet hade 48, 6 procent valt att studera vidare.

– I kommuner där det bor många som har en högskoleutbildning är det betydligt vanligare att fortsätta studera efter gymnasieskolan. Det kan även finnas fler faktorer som påverkar, exempelvis om det finns en högskola eller ett universitet nära där man bor. Sen är det viktigt att komma ihåg att i kommuner där det inte bor så många kan det se ut som att svängningarna är väldigt stora när det i själva verket rör sig om ett mindre antal individer, säger Annika Pontén, chef för analysavdelningen vid UKÄ, i ett pressmeddelande.

Lund, Lomma, Danderyd och Lidingö är de enda kommunerna i landet som uppvisar en högre siffra än Uppsala. I kommunen med högst andel, Danderyd, påbörjade 81,3 procent en högskoleutbildning, medan andelen var 16,0 procent i den kommun som hade lägst övergång. I hela Sverige ligger siffran på 43,6 procent.

Sett över hela landet är det även fler kvinnor än män som söker sig till högskolan. Vid 24 års ålder hade 51,6 procent av kvinnorna påbörjat studier jämfört med 36 procent av männen.