Nu har bygglov klubbats för ytterligare en förskola i det nya villa- och radhusområdet, nordost om Uppsala. Lindbacken har haft akut brist på förskoleplatser ända sedan inflyttningen startade eftersom behovet underskattats.

Plan- och byggnadsnämnden har nu godkänt bygglovet för en tredje förskola i området, med plats för totalt cirka 100 barn. Förskolan planeras med en huvudbyggnad och en mindre sidobyggnad samt förråd och p-platser.