Som UNT tidigare berättat har köerna på E4:an mellan Upplands Väsby och Arlanda varit något av ett mysterium för Trafikverket. Tidigare i år uppgav myndigheten att flera analyser gjorts av vägsträckan och att av- och påfartstrafik vid Rosersberg tillsammans med för lite vägkapacitet, höga hastigheter och olämpliga trafikbeteenden var några av de faktorer som påverkade att köbildning ofta uppstår längs sträckan.

Just nu arbetar Trafikverket för fullt med att utöka körfälten på sträckan mellan rastplats Stora Wäsby och trafikplats Rosersberg till tre stycken i norrgående riktning. Förhoppningen är att få till ett bättre trafikflöde.

– Det är en sträcka på cirka två kilometer som får ett extra körfält och tanken är att minska problemen med växlingar på sträckan. Vi hoppas att de ska kunna ske på ett mer trafiksäkert sätt med tre körfält, säger Dick Gahnberg, senior utredningsledare på Trafikverket.

Till en början anlägger Trafikverket ett tredje körfält endast i norrgående riktning. Om effekten visar sig bli den önskade kommer samma sak göras i södergående riktning under 2018.

– Att vi börjar arbetet i norrgående riktning handlar om prioriteringar. Vi har många tidskritiska transporter till Arlanda och därför anser vi att det är viktigast att göra den sträckan först, säger Dick Gahnberg.

Arbetet med ett tredje körfält pågår samtidigt som det stora arbetet med att byta ut en vägtrumma under E4:an mellan Uppsala och Knivsta. Bilpendlare mellan Stockholm och Uppsala kommer dock inte behöva sitta i dubbla köer under flera dagars tid. Enligt Trafikverket kommer arbetet mellan Stora Wäsby och Rosersberg inte påverka trafiken i större omfattning.

– Vad jag har hört kommer det fortsätta vara två körfält öppna tills att arbetet är klart i slutet av den här veckan eller början på nästa, säger Dick Gahnberg.