I november rapporterade UNT att kulturnämnden i Uppsala kommun tillsatt en utredning som ska ge svar på vad som ska hända med Ungdomens hus. Själva byggnaden är nämligen enligt Uppsala kommun i behov av renovering, en renovering så omfattande att årshyran för huset troligtvis fördubblas. Utredningen väntas bli klar i början av nästa år och ska då ge svar på om det är värt för kommunen att betala så mycket för att hyra byggnaden eller om det finns bättre lösningar.

Nu har föreningen Ungdomens hus själva startat ett upprop för att föreningen och dess verksamhet med bland annat kafé, konsertscen, replokaler och olika verksamhetsgrupper ska få stanna kvar på Svartbäcksgatan. I uppropet står bland annat "Föreningens historia och verksamhet är så tätt sammanvävd med lokalerna att flytta föreningen i dagsläget skulle innebära en dödsdom".

I skrivande stund, tre dygn efter att uppropet startade, har över 3 000 underskrifter kommit in. De som har skrivit på har haft möjlighet att lämna en kommentar kring sitt deltagande. En person skriver att Ungdomens hus "är en kulturinstitution som måste få finnas kvar på samma plats för kommande generationer". En annan skriver att föreningen är viktig för att de "får ungdomar att börja växa, ta ansvar och bli vuxna". En tredje skriver: "Ungdomar är ju framtiden!".

Uppropet ska lämnas över till Uppsala kommun, kulturnämnden i Uppsala samt kulturnämndens ordförande Peter Gustavsson (S).