Elever i årskurs åtta på Jensens grundskola i Uppsala fick för några veckor sedan rösta på vem som skulle vara lucia. Av tradition anordnar man två luciatåg i vardera åttondeklass och i en av omröstningarna var vinnaren en kille.

När skolan fick kännedom om att en av klasserna valt en kille som lucia fick klassen i uppdrag att göra om omröstningen. Ingen kille skulle få vara lucia, eftersom att det inte är "traditionsenligt".

På sin hemsida skriver Jensen att man på sina skolor har "många fina traditioner" varav en är luciafirandet. Skolan skriver i samband med detta också att man på skolorna har "absolut nolltolerans mot mobbning som utgaår ifraån ett aktivt likabehandlingsarbete för att alla elever ska trivas och kaänna sig trygga på skolan".

När UNT ringer upp Anna Wiger Jensen, operativ chef för hela skolkoncernen, svarar hon så här på frågan om vilka rutiner skolorna har för sina luciafiranden:

– De ser olika ut för olika åldrar. När det gäller årskurs F-5 är det mer fritt, man får vara vad man vill. När det gäller årskurs 8 har vi ett väldigt fint, traditionsenligt och uppskattat luciatåg. Nu finns det en väldigt liten grupp på grundskolan i Uppsala som tycker att en kille borde vara lucia. Men Lucia är en historisk person och vi vet att hon var kvinna, ett kvinnligt helgon. Tittar man på hur många framstående kvinnor respektive män som lyfts fram tycker vi att det är viktigt att lyfta fram en kvinna. Därför anser vi att en tjej borde få platsen som lucia. Precis som det är på flera andra skolor.

Varför är det fel att låta exempelvis en kille vara lucia?

– Det är inte fel. Alla tycker olika. Men Lucia var en kvinna.

Du ser ingen poäng med att luckra upp traditionerna?

– Inte just den här. Vi, alla rektorer och hela ledningen, står bakom det här beslutet. Alla Jensen grundskolor låter tjejer vara Lucia på högstadiet. Det är en väldigt fin tradition som vi vill värna om, säger Anna Wiger Jensen.

Ina Dannfors, rektor på Jensen grundskola Uppsala, bekräftar att beslutet att enbart låta tjejer vara lucia har fattats över hela koncernen.

– När det gäller just den här frågan har vi fattat ett gemensamt beslut som alla inom Jensen, rektorer och ledning, står bakom. Generellt hänger vi med i samhällsutvecklingen men när det gäller just den här frågan håller vi på traditionerna, säger Ina Dannfors.