KD vill införa en äldreboendegaranti i kommunen där alla över 85 år har rätt till vård- eller trygghetsboende. För att underlätta för småbarnsfamiljer ska barnomsorgspengen även innefatta egna barn på 1-3 år.

– KD vill också motverka utanförskapet genom att reformera Arbetsförmedlingen och återinföra de lyckade välfärdsjobben i kommunen som vänsterkoalitionen avvecklade. Genom vår satsning på kommunala välfärdsjobb, i kombination med vårdserviceteam och kulturtolkar, hjälper vi dem som i dag står allra längst ifrån arbetsmarknaden att gå från utanförskap till innanförskap, säger Jonas Segersam (KD).

Vad gäller bostadsbyggandet vill KD att målet om 3 000 bostäder per år ligger kvar, men att de "måste byggas med både hållbarhet och kvalitet i åtanke".

Därför föreslår Kristdemokraterna en trädgårdsstad på Stabbyfältens södra del för att möta både kommunens behov av bostäder och bevara stora delar av kommunens gröna och ekologiska miljöer.

– Vi vill ha 1 000 egnahemsbostäder i form av villor, rad- och parhus.

Vidare vill KD se en utökad och permanentad ordning med de kommunala ordningsvakterna i Uppsala.

– Den satsning på ordningsvakter som Kristdemokraterna var med och drev igenom är mycket lyckad. Just därför vill vi öka antalet vakter och använda dem där behoven är störst.