UNT:s genomgång utgår från kommunens skolskjutsområden eftersom det är det planeringsinstrument som finns. Och även om alla elever inte fortsätter till en högstadieskola i samma skolskjutsområde ger det en fingervisning om hur elevantalet och söktrycket förändras över tid vid stadens högstadieskolor.

Till exempel brukar eleverna från Danmarks skola, som ligger i Sävja skolskjutsområde, i högre utsträckning välja Palmbladsskolan i högstadiet. Men eftersom även elevantalet ökar också i Årsta skolskjutsområde, där bland annat Lindbackens skola ligger, kan det bli svårare att få plats även där.

Skolskjutsområdena styr heller inte skolvalet. Börje och Jumkils skola ligger inom skolskjutsområdet för Tunabergsskolan. Elever därifrån är dock i praktiken chanslösa om de vid skolvalet söker till Tunabergsskolan eftersom skolorna i Stenhagen respektive Björklinge ligger närmare för dem som bor i området kring Börje och Jumkil.