När en polispatrull kontrollerade en personbil på Vaksalagatan i Uppsala hittades en mängd metallskrot i fordonet, bland annat en klotgrill. Föremålen låg löst i bilen och enligt polisen kunde de som färdades i fordonet råka illa ut vid en kraftig inbromsning eller kollision. I bilen färdades dessutom en tvååring som inte satt i bilens barnstol.

Föraren åtalades och medgav i polisförhör att metallskrotet låg löst men påpekade samtidigt att bilen bara skulle färdas 500 meter. Barnet satt inte i bilbarnstolen eftersom den var full med grejer, förklarade mannen.

Tingsrätten konstaterar att last inte får fraktas i ett fordon så att den utgör en fara för personer. Domstolen instämmer i polisens bedömning att skrotlasten utgjorde en säkerhetsrisk och dömer föraren för brott mot trafikförordningen. Mannen fälls också för bilbältesförseelse, eftersom barnet inte satt i barnstolen, och för olovlig körning, eftersom mannens körkort var återkallat. Påföljden blir 45 dagsböter.