Enligt socialnämndens ordförande Bo Johnson (M) har ett medborgarförslag lett till att frågan ska utredas.

– Vi har inte tillräcklig kunskap för ett ställningstagande i dag så vi ska starta en utredning. Vi har unga som bor i stödboenden eller i familjehem och några av dem har fyllt 18 år. De har varit uppe som ärenden i nämnden och för dem har vi förlängt insatserna när de fyllt 18, säger han.

Bo Johnson tror att frågan kommer att engagera hela landet, bland annat när det gäller bostäder.

– Vi har inte många lediga bostäder i Håbo kommun i dag och ska den här gruppen kunna gå före i kön? Samtidigt känns det konstigt om de ska tvingas tillbaka till Migrationsverket när de rotat sig här, säger han.