Rymningar, slagsmål, skadegörelse, våldtäktsförsök och påtända ungdomar. Kritiken mot Uppsalabaserade Hoppetgruppen AB var mycket allvarlig i en tillsynsrapport som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kom med sommaren 2016.

Läs om IVO-rapporten här

Vid Börje strax väster om Uppsala drev Hoppetgruppen tidigare Hoppet Kil, ett så kallat hvb, hem för vård eller boende, för ungdomar som hade problem med kriminalitet och droger.

2015 brändes Hoppet Kil ner av en intagen 16-åring varefter verksamheten flyttades till Heby kommun och bytte namn till Hoppet Haga.

IVO:s kritik mot Hoppet Kil/Hoppet Haga var så hård att företaget hotades med viten på 700 000 kronor om inte missförhållandena åtgärdades. Viteshot förekommer i snitt vid endast ett av 300 IVO-ärenden vilket visar hur allvarligt myndigheten såg på fallet.

Enligt granskningsrapporten för Hoppet Kil/Hoppet Haga, som har fem vårdplatser, hade bland annat detta inträffat under en 16-månadersperiod 2015-2016:

* Fem ungdomar hade vid 37 tillfällen varit påverkade av cannabis.

* Sex ungdomar hade vid 21 tillfällen avvikit från verksamheten.

* Sju ungdomar hade vid fem tillfällen hamnat i slagsmål med varann.

Men efter en uppföljning den gångna vintern konstaterar nu IVO att de ansvariga "på ett seriöst sätt har åtgärdat de brister som funnits" och att vården för ungdomarna numera fungerar väl.

På senare tid ska bara enstaka incidenter ha inträffat och cheferna diskuterar regelbundet hur bland annat avvikelser ska förhindras.

Ett problem har tidigare varit hög personalomsättning och låg kompetens bland de anställda, något som numera åtgärdats.

En annan kritik var att ungdomar skrevs in på Hoppet trots att behandlingen inte passade dem. Det ansågs vara en orsak till missförhållandena. Enligt den uppföljande IVO-rapporten fungerar matchningen i dag betydligt bättre.

Den som begått vissa grövre brott kan diskvalificeras från arbete med vårdbehövande ungdomar och arbetsgivaren måste därför begära ett utdrag ur kriminalregistret för den som anställs. IVO:s tidigare inspektioner visade att Hoppetgruppen i flera fall hade anställt personer utan att ha kontrollerat deras kriminalregister.

Sedan IVO kom med sin kritik har detta skett för samtliga som blivit anställda, konstaterar myndigheten.

Under den senaste inspektionen har tre inskrivna ungdomar intervjuats, de uppgav att de överlag var nöjda med verksamheten.