Parkeringsgaraget vid barnsjukhuset och kvinnokliniken på Akademiska ska renoveras. Sprickor i betongen och rostskadad armering har gjort att nästan en tredjedel av platserna i garaget redan har stängts av.

Fastighets- och servicenämnden i Region Uppsala har nu beslutat att garaget ska renoveras. Kostnaden beräknas uppgå till 37,5 miljoner kronor. Summan finns med i befintlig investeringsbudget.

Garaget beräknas vara renoverat och färdigt att återöppnas hösten 2018.