Uppsalaföretaget Soma Städ har under 2013 tagit ut svarta löner för 1,4 miljoner kronor med hjälp av osanna fakturor. Det fastställer förvaltningsrätten i Uppsala i en färsk dom.

Företaget har kontrakt med Uppsala kommun för städning av bland annat förskolor, ett avtal som är värt cirka 3,2 miljoner kronor om året. På grund av domen upphäver nu kommunen kontraktet.

– Bolaget har agerat helt oseriöst och vi ser mycket allvarligt på detta. Det är oacceptabelt att kommunen har affärsavtal med företag som inte betalar sina skatter. Dessutom snedvrids konkurrensen, kommenterar Marlene Burwick.

Artikelbild

Redan 2015 avslöjade UNT att Skatteverket under en revision kommit fram till att Soma Städ dolt svarta löner på 1,4 miljoner kronor. Men då beslöt kommunen att avvakta och avtalet sades inte upp.

– Vi ville invänta tills skattemålet hade prövats i domstol, uppger Marlene Burwick.

Borde ni inte ha brutit kontraktet när Skatteverket kom med sitt utlåtande?

– Det fanns en utredning från Skatteverket där det framkom misstankar om skattefusk. Kommunen har stor makt och om vi avslutar ett kontrakt innan det avgjorts av domstol kan det få stora konsekvenser.

Artikelbild

UNT 25 januari 2016

Soma Städs vd uppger i mejl att han inte kan kommentera saken eftersom han inte blivit delgiven domen. Enligt förvaltningsrättens dom hävdar städföretagets juridiska ombud att företaget inte skattefuskat. Istället ska bolagets underentreprenörer ha agerat felaktigt genom att skicka tvivelaktiga fakturor till Soma Städ som betalat dessa i god tro.

Att Uppsala kommun bryter kontrakt med hänvisning till skattefusk hör inte till vanligheterna.

Artikelbild

– Jag känner inte till att vi gjort så tidigare, säger Marlene Burwick.

Vid en upphandling 2015 skrev Uppsala kommun kontrakt med Soma Städ som erbjöd mycket billiga städtjänster. Som lägst uppgick företagets anbudssumma till 62 procent av den närmaste konkurrentens prisnivå.

Artikelbild

Det ledde till att kommunen gjorde en fördjupad utredning av Soma Städ. Företaget förklarade sina låga priser med att 23 anställda, motsvarande två tredjedelar av personalstyrkan, hade nystartsjobb, det vill säga statligt subventionerade löner. Det var ungefär åtta gånger över branschsnittet.

I samband med upphandlingen gjorde Skatteverket tillslag mot städbolaget. Kommunen frågade Skatteverket kort efter upphandlingen om det fanns något ärende gällande Soma Städ. Skatteverket ska då ha sagt nej trots att myndighetens misstankar fanns redovisade i en offentlig handling i förvaltningsrätten.

Skatteverket uppgav för UNT att kommunen inte efterfrågat just den handlingen, därför blev svaret att man inte hade något ärende mot företaget.

I samband med att UNT tidigare skrivit om Soma Städ har andra städföretagare i Uppsala ifrågasatt kommunens kontroller vid upphandlingar.