Den slutsatsen drar norska och svenska forskare i flera studier kring allergiframkallande effekter av mediciner som innehåller den hostdämpande substansen folkodin.

– Det är helt oacceptabelt att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA verkar sätta industrins intressen framför patienternas och fortfarande tillåter att sådana hostmediciner säljs receptfritt i flera länder i Europa. Dessbättre säljs ingen sådan medicin i Sverige, säger professor emeritus Gunnar Johansson vid Karolinska.

Sedan flera år har han, utifrån studier gjorda i samarbete med professor Erik Florvaag i Bergen, arbetat för ett totalförbud mot folkodin i hostmediciner. Orsaken är att minst var femte person som tar sådana mediciner utvecklar IgE-antikroppar mot en kemisk struktur, så kallad allergen epitop, som finns både på folkodin och muskelavslappnande läkemedel.

Artikelbild

Trots larmen. I flera europeiska länder säljs fortfarande receptfria hostmediciner som innehåller folkodin.

Så länge som personen bara tar hostmedicinen ger dessa IgE-antikroppar inga problem. Det är först om han eller hon får ett muskelavslappnande läkemedel inför en operation som de kan bli livsfarliga.

– Det beror på att den allergiska epitop som IgE-antikropparna riktar sig mot finns i bara ett exemplar på folkodinmolekylen, medan däremot det muskelavslappnande läkemedlet har två. För att starta en allergisk reaktion måste en IgE-antikropp fästa vid två allergena epitoper och bilda en brygga på en inflammatorisk cell, förklarar Gunnar Johansson.

I Sverige upphörde försäljningen av hostmediciner som innehöll folkodin redan under 1980-talet och i Norge förbjöds de för tio år sedan. I båda fallen skedde efter försäljningsstoppet en drastisk nedgång i antalet rapporterade fall av anafylaxi hos patienter som fått muskelavslappnande läkemedel inför en operation.

I Sverige försvann anafylaxin helt efter något år, i Norge har den sjunkit från 20 fall per år till ett vartannat år.

Forskarna beräknar att patienter med IgE-antikroppar mot folkodin löper uppemot 300 gånger högre risk för livshotande anafylaxi vid narkos.

– Efter en helt bristfällig utredning tillät EMA 2011 ändå fortsatt försäljning av hostmediciner med folkodin. Det är enligt min mening än skandal, i synnerhet som dessa hostmediciner bara har marginellt bättre effekt än placebo och hopsta inte är en allvarlig sjukdom, säger Gunnar Johansson.

Två länderna där dessa mediciner fortfarande säljs är Frankrike och Storbritannien.

– Enbart i dessa länder beräknar vi att cirka 500 personer varje år drabbas av livshotande anafylaxi vid narkos på grund av IgE-antikroppar mot folkodin. För fem till tio procent av dessa patienter leder detta till döden, säger Gunnar Johansson.

Fotnot: Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s utredning kan läsas på http://www.ema.europa.eu/docs/sv_SE/document_library/Referrals_document/Pholcodine_31/WC500124714.pdf

En översiktsartikel om riskerna med folkodin i hostmediciner kan läsas på https://www.naaf.no/naafs-blader/allergi-i-praksis/artikkelarkiv/allergi-i-praksis-2017/allergi-i-praksis-1---2017/historien-om-folkodin/