Region Uppsala förlänger hyresavtalet med Uppsala kommun två år fram till juni 2019 rättspsykiatrins lokaler i Ulleråker. Det gäller två vårdavdelningar med 26 platser för patienter i säkerhetsklass 3, den lägsta säkerhetsklassen.

Hyresavtalet ger möjlighet till förlängning av kontraktet med ett år. Region Uppsala har sålt byggnaderna i Ulleråker till Uppsala kommun, och byggnaden där rättspsykiatrin finns kommer längre fram att rivas.

Region Uppsala söker nya lokaler till rättspsykiatrin, och fastighets- och serviceförvaltningen har fått i uppdrag att upphandla nya lokaler. (UNT)