Av dem som kör för fort ligger majoriteten strax över fartgränsen. Enligt en enkät som Trafikverket gjort beror det på att de flesta bilister anser att det är vikigare att följa trafikrytmen än att hålla hastighetsgränsen. Den attityden vill polisen förändra för att få ned antalet döda och allvarligt skadade i trafikolyckor.

– Att förarna vet att hastigheten på vägarna övervakas är viktigt för attityden. Det i sin tur är avgörande för att den allmänna hastigheten ska sänkas, säger Ursula Eriksson, trafikstrateg på polisen, på sajten polisen.se.

De kontroller som görs runt om i landet i veckan kommer att inriktas på både de bilister som kör lite för fort och det fåtal som kör på tok för snabbt.

Bakom initiativet till kampanjen står EU. Extra hastighetskontroller genomförs just nu i alla medlemsländer.