LÄS MER: Bussdepå blir ny skola

LÄS MER: Bygget av ny bussdepå är i gång

LÄS MER: Baracker blir ny skola i Polacksbacken

– Det har varit ett problem att komma åt tomten, och vi har fört tuffa förhandlingar med regionen. Nu finns klausuler som innebär att de får betala vite till kommunen för förseningen, säger Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för byggfrågor.

Kajsa Mayrhofer, som bor i Industristaden och vars son börjar i förskoleklassen denna höst, är luttrad över beskeden om att den blivande skolan försenas.

– De har lovat i många år nu att det ska byggas en skola. Vårt hus var klart för tio år sedan. Och de lovade dem som flyttade in då att det ska byggas en skola. Vi har ingen förhoppning om att det skulle bli klart jättesnart i alla fall, säger hon.

Behovet av skolor och förskolor i Industristaden har blivit en följetong. Kommunen har tidigare förhandlat med andra fastighetsägare allt medan Industristaden vuxit fram. Men de övriga alternativen för en skola har stupat på att det blivit för dyrt att köpa loss marken. Busstomten, där depån för stadsbussarna ligger i dag, köptes av kommunen 2009. Men beslutet att planera in en skola här innebär att markaffären totalt blir en förlust på 50–100 miljoner kronor för kommunen.

– Det lönsammaste hade varit att bygga bostäder på tomten. Men utifrån kommunens utveckling behöver vi använda den här marken för andra ändamål. Kommunen har tidigare gjort strategiska misstag genom att man inte räknat in kostnader för den sociala infrastrukturen vid exploateringar och tagit beslut på fel underlag. Det får vi betala för nu, säger Erik Pelling.

Behovet av förskolor och skolor har högsta prioritet i de direktiv som antagits av plan- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Men tanken är att också försöka få plats med handel, kontor och ett underjordiskt garage på tomten. Skolgården ska också kunna användas som en park för allmänheten under icke skoltid. För att det ska vara möjligt behöver man i så fall sätta upp tydliga skyltar om vilka tider som gäller.

– Busstomten är sista chansen att lösa flera behov i Industristaden. Skolverksamheten går först. Men vi måste poola resurserna för att få bättre ekonomi och bättre lösningar. Det handlar till exempel om att ha lekredskap som passar att använda även på kvällar och helger, framhåller Erik Pelling.

Marken för den gamla bussdepån kommer dock inte att lösa hela skolbehovet i innerstaden. Kommunen fortsätter därför arbetet med att hitta fler lösningar för skolbehovet i centrala Uppsala.

Förseningen innebär att de barn som nu börjar i förskoleklassen har hunnit upp till årskurs 6 innan den nya skolan i Industristaden är färdig.

Många familjer som bor i Industristaden har, liksom Kajsa Mayrhofer, valt den nya Polacksbackens skola, med förhoppning om att barnen ska kunna flytta över till skolan på busstomten, när den är klar. Bygglovet för de tillfälliga barackerna vid Polacksbacken går dock ut redan i januari 2021. Den nuvarande planen är att flytta över klasserna vid Polacksbackens skola till den skola som ska byggas i Rosendal. Men också den är försenad och väntas stå klar först hösten 2021.

Kajsa Myrhofer säger att familjen räknat med att det blir en period på Rosendals skola innan skolan

– Jag cyklar fram och tillbaka med barnen. Så jag får mycket motion i alla fall. Jag trodde också att det skulle vara rörigare i Polacksbackens skolan när den är nyöppnad. Men det har fungerat bra, säger Kajsa Mayrhofer..