Från och med den 1 juni kommer brevlådorna som i dag finns utanför Skatteverkets, Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens gemensamma servicekontor att tas bort. I Uppsala län finns sådana kontor i Uppsala, Enköping och Tierp. Även bredlådorna utanför skattekontoren ska försvinna.

Anledningen är enligt Skatteverket att allt fler väljer att använda myndigheternas e-tjänster för att lämna handlingar. Brevlådorna innebär enligt myndigheten också en säkerhetsrisk då brevlådorna kan saboteras eller användas för att exempelvis stoppa ner brandfarligt material.

Den som ändå vill fortsätta lämna in handlingar på papper kommer att antingen kunna posta handlingen i en vanlig brevlåda, i ett frankerat kuvert, eller lämna handlingen på ett servicekontor under kontorets öppettider.

På vissa håll i landet har brevlådorna redan tagits bort, men nu ska alltså alla brevlådor försvinna. Alla brevlådor ska vara borttagna den 1 september.