Larmet kom vid 16-tiden sedan det börjat brinna utomhus i terrängen mellan Stenhagen och Läby, nordväst om Uppsala. Enligt brandförsvarets ledningscentral rör det sig om cirka 200 kvadratmeter skogsmark som antänts.

Insatsstyrkorna arbetade vid 16.30-tiden med att ringa in och begränsa eldsvådan.

Inga uppgifter finns ännu om brandorsaken.